ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS)

Ürün Takip Sistemi

Ürün takip sistemi, tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından, satılıp kullanıldığı yere ve hastaya kadar takip edilebilmesini sağlayan bir e-devlet uygulamasıdır. ÜTS projesi TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) ve Tübitak Bilgem tarafından geliştirilerek 2017 yılında kullanıma sunulmuştur.

Ürün Takip Sistemi Şema

Sağlık Bakanlığı ile entegre bir sistemdir

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) ile Tübitak Bilgem arasında yapılan denetim protokolüne göre ÜTS ile tıbbi cihaz veya kozmetik ürünü üreten, ürünü ithal ederek distribüte eden, satan, kullanan kişi veya hastanelere kadar takip edilebilmesi ve denetlenmesi amaçlanmaktadır. ÜTS için gerekli tüm altyapı çalışmaları Tübitak Bilgem tarafından geliştirilmektedir.

%100 Yerli Sermaye ile her türlü ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlandı

ÜTS sistemi ile tıbbi cihaz ve kozmetik sektörüne yeni bir anlayış geliyor. Bu sistemin bir parçası iseniz (üretici, ithalatçı, satıcı) envanter bildirimlerinizi yarı veya tam otomatik hale getirerek iş yükünüzü hafifletiyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Entegrasyon hizmetimiz sisteminize özel olarak sunulmaktadır.
Ürün takip sistemi ile kullandığınız envanter yazılımları kolayca entegre edilebilmektedir. Excel (xls veya xlsx) veya XML sistemi ile manuel veya otomatik aktarım işlemi yapılabilmektedir.

Ürün Takip Sistemi Faydaları

ÜTS Sisteminin Faydaları

TC Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) ve Tübitak Bilgem tarafından geliştirilen projenin faydaları 4 ana başlık altında belirtilmiştir.

  • Güvenli Ürüne Erişim
  • Etnik Denetim
  • Sağlık Politikası Geleceği
  • Ekonomiye Güçlü Katkı

Güvenli Ürüne Erişim

Öncelikli faydaların başında Tüketici ve Hasta güvenliği gelmektedir.. Piyasaya giren tüm ürünlerin kontrolü ve denetimi ile kaçak, kalitesiz, güvenilir olmayan ürünlerin tedavülden kaldırılması için önemli rol oynamaktadır. Mevcut olarak piyasa içerisinde bulunan hatalı, sahte veya bozulmuş ürünlerin dolaşımdan kaldırılması için en uygun sistem olarak belirtilmiştir. Ürünlerin üretim aşamasından tüketici ve hasta kullanımına sunulana kadar nakliye ve depolama koşulları da takip edildiği için etkin bir denetim sistemi sunmaktadır. Bu şekilde tıbbi cihazların envanter, bakım onarım, kalibrasyon ve garanti süreçlerinin doğru bir şekilde takibi sağlanabilecektir.

Etkin Denetim

Hatalı, sahte veya bozulmuş ürünün tüketici veya hastaya ulaşmadan önce dolaşımdan kaldırılması hedeflenmektedir. Etkin bir denetim sonucunda yapılan kontroller sayesinde tüketicinin ve hastanın güvenliği sağlanacaktır. ÜTS sayesinde ürünün nereden temin edildiği ve ürün hakkında temel bilgilere erişim sağlanabilecektir. Tüketici veya hasta tarafından gelecek geri bildirimler ile sorunlar anlık olarak tespit edilebilecektir. Bu konuda akıllı telefonlar ile geri bildirim uygulamaları önemli rol oynayacaktır.

Sağlık Politikası Geleceği

ÜTS sistemi sayesinde Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar kısa ve uzun vadeli planlamaları kolaylıkla yapılabilecektir. Bu proje sağlık politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır;

  • Ürünlerin ülke ekonomisine katkısı ayrı ayrı ölçülebilecektir.
  • Sistemden elde edilecek olan istatistiki veriler ile üretim ve stok politikaları oluşturulabilecektir.
  • Vücuda implante edilen cihazlar kıyaslanabilecek ve buna göre politikalar oluşturulabilecektir.
  • Geri ödemede ürün hareketliliği bilgisinin eksikliğinden kaynaklanan sorunlar çözümlenebilecektir.
  • Sistemde kayıtlı olan envanterle birlikte acil ve olağanüstü durumlarda daha hızlı ve stratejik kararlar alınabilecektir.

Ekonomik Katkı

Envanter takibi ile kayıt dışı üretilen ürünlerin ve aksesuarlarının tüketici ve hastaya ulaşması engellenerek ekonomiye büyük ölçüde katkı yapması bekleniyor. Özellikle tıbbi cihazlarda kullanılacak yedek parçaların da takibi yapılacağından tüketici veya hastanın mağduriyeti tamamen ortadan kalkacaktır. Çok sık karşılaşılan bir konu olan aynı ürün için fiyat farklılığının tamamen ortadan kalkması bekleniyor. ÜTS ile tıbbi cihazların üretim ve ithalatındaki vergi politikalarının belirlenmesi sayesinde ülke ekonomisine katkısı gelecekte daha büyük olacaktır.