İLAÇ TAKİP SİSTEMİ

İlaç Takip Sistemi

Grant-Soft, Sağlık Bakanlığının 2009 senesi Haziran ayında geçilmesi zorunlu olan İlaç Takip Sistemi konusunda, firmalara yazılım çalışmaları yapmakta ve Lojistik-İlaç Şirketi-Sağlık Bakanlığı arasında veri transferleri konusunda firmalara çözümler sunmaktadır. Geliştirmiş olduğumuz ITS Yazılımı sayesinde, İlaç Şirketleri üretilen kare kodları sistemlerinde tutabilmekte, istenirse depolardan otomatik olarak çekebilmekte ve Sağlık Bakanlığının istediği formatta gönderebilmektedir.

Tüm üretici kodları ile uyumlu çalışmaktadır

ITS sistemi ile ilaçlar için üretilen tüm sıra numaralarının, ilaç firmaları tarafından Sağlık Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir. Günümüzde bazı ilaç firmaları kodları kendi içlerinde üretmesine rağmen birçok ilaç firması da sıra numarası üretimlerini Lojistik firmalarına devretmektedirler. Bu sebeple programımız dışarıdan dosya olarak tekil XML verisi veya ayrıca FTP ve Secure FTP üzerinden çoklu XML verisini alıp yorumlayabilecek şekilde geliştirilmiştir. Bunun yanında sistemden gönderilen tüm veri akışları, Sağlık Bakanlığının öngördüğü XML formatlarında yapılmaktadır. Farklı depoların ürettikleri farklı xml formatları ise program içerisindeki çevirim modülleri ile yorumlanabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı ile entegre eş zamanlı raporlama sistemi

Sağlık Bakanlığına gönderilen veriler, karşı sistem tarafından yorumlanır ve her gönderilen sıra numarası ve mesaj için birer cevap mesajı döner. Bu cevapların tamamı, tarih ve saat bilgileriyle birlikte veri tabanımıza otomatik olarak işlenir ve daha sonra ihtiyaç doğabilecek sorgu ve raporlama ihtiyaçları için bize istediğimiz platformu oluşturur.

Sistem tüm giden ve gelen bilgilerin kayıtlarını da tuttuğu gibi, herhangi bir durumda ortaya çıkabilecek sıkıntıların daha kolay aşılabilmesi için Raporlama veya Sorgulama yapılabiliyor olması da sistemin bir diğer özelliğidir. Sistem üzerinde birtakım raporlar tanımlanmıştır ve gerektiği durumlarda firmaların özel talepleri doğrultusunda da ek raporlar oluşturulabilmektedir.

Her türlü ihtiyacı karşılayacak düzeyde geleceğe dönük bir sistem

Sistemimizin katmanlı yapısı dolayısıyla, her türlü geliştirmeye açık ve modüler şekilde tasarımı yapılmıştır. Bu işe küçük bir bütçe ile başlamak isteyen firmalar, başlangıç sürümü ile yola çıkıp daha sonra diğer sürümlere terfi edebilir, programımızın sağlayacağı ek birçok özelliklerle diğer tüm süreçlerini kontrol altına alabilmektedirler.

İster windows, ister web tabanlı, isterseniz de el terminali için üretilmiş ekranlarla şirketinizin ihtiyacı olan birçok modül bir araya getirilebilmekte ve gerekirse firmanıza özel çözümler sağlanabilmektedir. Yazılım ekibimiz, projenizin tüm süreçlerinde yanınızda yer alarak akış şemalarının tanımlanması ve projenizin geliştirilmesinde sizlere yardımcı olmaktadırlar.