SERTİFİKALAR ve POLİTİKALAR

İso 27001

İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,

Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Bilişim Teknolojileri sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız


İso 9001

GrantSoft olarak sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye gidilmesini sağlamak amacıyla;

Gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili veriler ve istatistikler aracılığıyla analizlerinin kolay bir şekilde yapılabilmesi, böylece gelecek planlamasının kolaylaşması,

ISO 9001 belgesi alabilen kuruluşlar için kârın ve verimliliğin artması,

Dokümantasyonun ve kayıtların işletmede düzenli ve etkin tutulması,

Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırmak, üretilen ürünün zamanında teslimini kolaylaştırma, süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi akışını sağlayarak sağlam adımları birlikte atıyoruz.

Grant-Soft ISO 9001 - 27001 standartlarının gereklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirmektedir.